Inženýrská činnost, projekce, projekty domů, Technický dozor stavebníka, realitní inspektor, provádění kalkulací a nákladů

O mně

Pro provádění projekční činnosti a TDS jsem kvalifikován jak v rámci svého vzdělání - VUT Brno FAST - obor pozemní stavitelství (1994 - 1999), následně autorizace v oboru pozemní stavitelství (2013), tak i profesní praxí v oboru, kterému se věnuji po celou dobu své pracovní činnosti.

Od roku 2010 jsem se stal OSVČ, vlastním živnostenské oprávnění - Projektová činnost ve výstavbě - projekce a inženýrská činnost, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - výkon TDS.

 

V rámci nabízených služeb zajišťuji:

 • Projekční práce a projektovou přípravu před provedením stavby ve všech stupních dle vyhlášky číslo 63/2013 sb.
 • Inženýrskou činnost v rámci projektové přípravy a provádění stavby
 • Autorský dozor - kontrola provádění prací na stavbě dle předané projektové dokumentace
 • Kontrola příslušné projektové dokumentace včetně rozpočtů s upozorněním na nestandardní řešení a případné problémy, návrhy možných změn a opatření včetně hledání úspor pro stavebníka
 • Kontrola zhotovitelských smluv včetně doplnění vlastních poznatků a řešení případných kolizních situací
 • Převzetí staveniště včetně zajištění předávací protokolu před zahájením stavby
 • Spolupráce a koordinace projektanta se zhotovitelem stavby při realizaci díla
 • Vedení kontrolních dnů včetně provádění zápisů a kontroly plnění dohodnutých bodů
 • Kontrola provádění díla dle projektové dokumentace včetně kontroly plnění požadavků dotčených orgánů a správců veřejné infrastruktury
 • Kontrola soupisů provedených prací, kontrola zapracování připomínek před vystavením faktury, včetně závěrečného zhodnocení a rekapitulace před dokončením stavby
 • Průběžné provádění fotodokumentace včetně evidence podkladů pro závěrečné předání díla
 • Převzetí stavby od zhotovitele, včetně účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Kontakujte nás
Nahoru

seznam

Ing. Radek Štěpánek