Inženýrská činnost, projekce, projekty domů, Technický dozor stavebníka, realitní inspektor, provádění kalkulací a nákladů

Provádění kalkulací nákladů a rozpočtů

Zajišťuji kalkulaci stavby (rozpočet) dle projektové dokumentace pro provádění stavby na základě požadavků zadavatele, včetně kalkulací dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce včetně rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Kontakujte nás
Nahoru

seznam

Ing. Radek Štěpánek