Inženýrská činnost, projekce, projekty domů, Technický dozor stavebníka, realitní inspektor, provádění kalkulací a nákladů

Projekce

Zabýváme se zpracováním projektové dokumentace ve všech stupních v oboru pozemní stavby. 
Projektová dokumentace je vždy zpracována v rozsahu a dle požadavků vyhlášky č.63/2012 sb.
Součástí projekční práce jsou níže uvedené stupně dokumentací, které standartně zajišťuji v rámci mé činnosti  

 • Passport stavby
 • Zaměření stávajícího stavu stavby
 • Projektová dokumentace pro územní řízení, územní souhlas
 • Projektová dokumentace pro sloučenné územní a stavební řízení
 • Projektová dokumentace pro stavební řízení
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby
 • Projektová dokumentace změny stavby před dokončením
 • Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 • Projektová dokumentace pro změnu užívání stavby
   

 Součástí dodávky projektové dokumentace ve všech stupních je i zajištění externích dodávek, které jsou nedílnou součástí jednotlivých projetků:

 • Zpracování statických průzkumů, výpočtů a posudků navrhovaných i stávajících konstrukcí
 • Zpracování rozpočtů včetně výkazů výměr
 • Zpracování tepelnětechnických posudků
 • Zpracování akustických posudků
 • Zpracování průkazů energetické náročnosti budovy 
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení
 • Zpracování geologického, hydrogeologického průzkumu
 • Zpracování radonového průzkumu
Kontakujte nás
Nahoru

seznam

Ing. Radek Štěpánek